^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2021 04 15

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@gmail.com | Įmonės kodas 190047449

 

 

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Patyčių prevencija

Specialiojo ugdymo skyrius—daugiafunkcis centras

Kurklių Stepono Kairio skyrius

Pamokų laikas

                 2—4 klasės

1.  8.00—8.45
2.  8.55—9.40
3.  9.50—10.35
4. 11.10—11.50
5. 12.05—12.50 
6. 13.00—13.45 
7. 13.55—14.40

                 5—10klasės

                 1.  8.00—8.45 
                 2.  8.55—9.40 
                 3.  9.50—10.35 
                 4. 10.45—11.30 
                 5. 12.05—12.50 
                 6. 13.00—13.45 
                 7. 13.55—14.40

Paieška svetainėje

Svetainę aplankė

186451

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS KARANTINO LAIKOTARPIU (2021 m. balandžio 12 – balandžio 30 d.)

Ugdymas organizuojamas:

1.  Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas – kontaktiniu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose (Antano Baranausko pagrindinės mokyklos Kurklių Stepono Kairio skyriuje ir Antano Baranausko pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriuje-daugiafunkciame centre) rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

2.    Pradinio ugdymo programą vykdyti mišriu būdu:

2.1. 1–2 klasių mokiniai balandžio 12–16 ir 26–30 dienomis – kontaktiniu būdu, balandžio 19–23 dienomis - nuotoliniu būdu;

2.2. 3–4 klasių mokiniai balandžio 12–16 ir 26–30 dienomis – nuotoliniu būdu, balandžio 19–23 dienomis  - kontaktiniu būdu;

2.3. Kurklių S. Kairio skyriaus 1–4 klasių mokiniai balandžio 12–30 dienomis -  kontaktiniu būdu.

3.  Pagrindinio ugdymo programas – nuotoliniu būdu, išskyrus Antano Baranausko pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriuje-daugiafunkciame centre kontaktiniu būdu ugdomus mokinius pagal pradinio, pagrindinio ugdymo individualizuotas programas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

4.    Neformalųjį vaikų švietimą – nuotoliniu būdu.

5.    Švietimo pagalbą teikti

5.1. 1–4 klasių mokiniams mišriu būdu, kaip nurodyta šio įsakymo 2 punkte;

5.2. 5–10 klasių mokiniams – nuotoliniu būdu, išskyrus Antano Baranausko pagrindinės mokyklos specialiojo ugdymo skyriuje-daugiafunkciame centre kontaktiniu būdu ugdomus mokinius pagal pradinio, pagrindinio ugdymo individualizuotas programas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Su tarptautine teatro diena

Pasauliui švenčiant Tarptautinę teatro dieną nuoširdžiai sveikinu kiekvieną, kuris prisideda prie scenoje gimstančių stebuklų. Prasiskleidus uždangai mes trumpam pabėgame į pasaulį, kuriame viskas įmanoma, kuriame ieškome atsakymų, sprendimų ir įkvėpimo realiam gyvenimui.

„Jei žemėje yra stebuklų, tai jie vyksta teatre“. (K. Stanislavskis)
                                                                                                              Režisierė A. Simanonienė

Dėmesio! Konkursas

Margučiai1

Mūsų svajonių Lietuva

   Kiekvienam iš mūsų svajonių Lietuva vis kitokia. Mano svajonių Lietuva – tai kraštas, kuriame visiems žmonėms būtų jauku ir saugu gyventi. O štai Seniūnų tarybos nariai mato tokią svajonių Lietuvą.
                                                             Jaukios ir prasmingos ŠVENTĖS!

Walk -15 projektas „Mokyklos eina“

mokykloms demo foto2

 

 

 

 

 Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla dalyvavo respublikiniame Walk -15 projekte „Mokyklos eina“, kuris vyko nuo spalio 8 dienos iki sausio 8 dienos. Su žingsnių programėle keliavome ir džiaugėmės fizinio aktyvumu.
Geriausią rezultatą pasiekė dešimtos klasės mokinė Raminta Antanovaitė, nuėjusi 1221055 žingsnių ir užėmusi pirmąją vietą.

Skaityti daugiau...