^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2020 08 04

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@gmail.com | Įmonės kodas 190047449


Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Paremkime mokyklą

Gerbiami mokinių tėveliai, mokytojai ir visi rėmėjai,

nuoširdžiai dėkojame Jums už praėjusiais metais mokyklai skirtą 2 procentų pajamų mokesčio paramą. Paramai skirti pinigai naudojami Jūsų vaikų  ugdymo(si) bei laisvalaikio sąlygų gerinimui. Ši finansinė parama - didelė paspirtis gerinant vaikų formaliojo ir neformaliojo ugdymo(si) kokybę, atnaujinant ir modernizuojant edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinant mokyklos materialinę bazę.  

 2 procentų pajamų mokesčio parama ir šiais metais mokyklai labai reikalinga mokinių mokymo(si) bazei atnaujinti, gausinti ir turtinti. Visus galinčius maloniai prašome skirti 2 procentų pajamų mokesčio paramą mokyklai.

Vadovaudamiesi LR Paramos ir labdaros įstatymu, galite teikti paramą neatvėrę piniginės. Kiekvienas Lietuvos pilietis iki 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirti pasirinktai organizacijai.

Parama iš gyventojų pajamų mokesčio skiriama, pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki 2016 metų gegužės 1 d. Prašymas yra nustatytos formos FR0512. Jo pateikimo būdai šie:

1.       Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt;

2.       Užpildytą prašymo formą galite tiesiai įteikti savo gyvenamosios vietos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;

3.       Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.

VMI teritorinių skyrių kontaktinius duomenis ir pašto adresus galima rasti internete adresu: http://www.vmi.lt/lt/?itemId=1003742

Duomenys reikalingi lėšų pervedimui:

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla
mokyklos kodas 190047449
adresas - S.Nėries g. 5, LT - 29145 Anykščiai 

Antano Baranausko pagrindinės mokyklos bendruomenės vardu
direktorė Dalia Kugienė