RAJONINIS RUSŲ KALBOS MENINIO SKAITYMO KONKURSAS

konkursas

 

 

 

 Gruodžio 12 dieną mūsų mokykloje vyko rajono rusų kalbos meninio skaitymo konkursas, kuris vyksta kiekvienais metais gruodžio mėnesio viduryje vis kitoje miesto mokykloje. Šiais metais – mūsų mokykloje.
 

  

 


   Net 25 moksleiviai iš Jono Biliūno gimnazijos, Antano Vienuolio progimnazijos, Svėdasų Juozo-Tumo Vaižganto gimnazijos, Kavarsko pagrindinės mokyklos-daugiafunkcio centro, Debeikių pagrindinės mokyklos, Kurklių Stepono Kairio pagrindinės mokyklos ir mūsų, Antano Baranausko pagrindinės mokyklos, raiškiai skaitė rusų poetų eiles. Mūsų mokyklai atstovavo šie mokiniai: Bartulytė Vesta (5a klasė), Čerškus Martynas (5a klasė), Glebas Jonas Martynas (6a klasė), Mikštaitė Ieva (8b klasė), Černiauskaitė Odeta (10 klasė). Nors minėti moksleiviai ir netapo prizininkais, bet visiems buvo įteikti konkurso dalyvio pažymėjimai, rajono švietimo skyrius pavaišino saldainiais. Visi turėjo puikią galimybę išgirsti gyvą rusišką žodį iš savo bendraamžių.

                                                                     Rusų kalbos mokytoja Vilma Tartilienė