Pasidžiaukime

   Vyksta konkursai ir olimpiados, kuriose šauniai pasirodė baranauskiečiai. Sveikiname matematikos olimpiados nugalėtojus ir jų mokytojas.
Martą Jakimovaitę, užėmusią I vietą 6 kl. grupėje (ruošė mokytoja Valda Žemaitytė)
Martyną Žemaitį, užėmusį I vietą 7 kl. grupėje (ruošė mokytoja Valda Žemaitytė)
Joną Pipirą, užėmusį I vietą 8 kl. grupėje (ruošė mokytoja Regina Kacevičienė)
Gabrielę Žigaitę, užėmusią II vietą 7 kl. grupėje(ruošė mokytoja Valda Žemaitytė)
Gabiją Šinkūnaitę, užėmusią III vietą 8 kl. grupėje(ruošė mokytoja Valda Žemaitytė)
Džiaugiamės, kad 8 c klasės mokinė Ieva Mažvilaitė tapo jaunųjų filologų konkurso rajone laureate (konsultavo mokytoja Dangira Nefienė). Jos novelės išsiųstos į respublikinį turą.