^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2021 09 21

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@baranauskas.anyksciai.lm.lt | Įmonės kodas 190047449

 

 

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Specialiojo ugdymo skyrius—daugiafunkcis centras

Kurklių Stepono Kairio skyrius

Pamokų laikas

                 2—4 klasės

1.  8.00—8.45
2.  8.55—9.40
3.  9.50—10.35
4. 11.10—11.50
5. 12.05—12.50 
6. 13.00—13.45 
7. 13.55—14.40

                 5—10klasės

                 1.  8.00—8.45 
                 2.  8.55—9.40 
                 3.  9.50—10.35 
                 4. 10.45—11.30 
                 5. 12.05—12.50 
                 6. 13.00—13.45 
                 7. 13.55—14.40

Paieška svetainėje

Svetainę aplankė

201676

Pirmokų nemokamas maitinimas

   Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Kad pirmokui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020–2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus.
Prašymus-paraiškas galima teikti šiais būdais:
- Elektroniniu būdu per socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt;
- Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje užpildžius prašymą-paraišką SP 11A formą.
- Atvykę į mokyklą (kreiptis į socialinę pedagogę arba administraciją).
Jeigu šeimoje yra ne tik priešmokyklinukų ir (ar) pirmokų, bet ir vaikų, kurie mokosi vyresnėse klasėse, norint kad būtų skirti nemokami pietūs arba parama mokinio reikmenimis, kreipiantis dėl socialinės paramos mokiniams, pildoma viena bendra Prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams SP-11(A) forma.
Mokinio reikmenims skiriama, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų (toliau vadinama - vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau - VRP) dydžio (187,5 Eur). Parama mokinio reikmenims įsigyti taip pat gali būti skiriami, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 250 Eurų, atsižvelgiant į gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima 3 ir daugiau vaikų ar bent vienas iš šeimos narių yra neįgalus.

Rekomendacijos dėl nemokamo maitinimo karantino metu

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO–
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-1468 „DĖL VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO–
VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-1468 „DĖL VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO (PAPILDYMAS NR. V-1919)

SPRENDIMAS DĖL VEŽIOJIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KONPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO