^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2021 01 28

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@gmail.com | Įmonės kodas 190047449

 

 

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Patyčių prevencija

Specialiojo ugdymo skyrius—daugiafunkcis centras

Kurklių Stepono Kairio skyrius

Pamokų laikas

                 2—4 klasės

1.  8.00—8.45
2.  8.55—9.40
3.  9.50—10.35
4. 11.10—11.50
5. 12.05—12.50 
6. 13.00—13.45 
7. 13.55—14.40

                 5—10klasės

                 1.  8.00—8.45 
                 2.  8.55—9.40 
                 3.  9.50—10.35 
                 4. 10.45—11.30 
                 5. 12.05—12.50 
                 6. 13.00—13.45 
                 7. 13.55—14.40

Paieška svetainėje

Svetainę aplankė

179402

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO –VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO NAUJI SPRENDIMAI

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/400a2fd3203f11eb9604df942ee8e443?jfwid=nj21zph5y
Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/50842c80203f11eb9604df942ee8e443?jfwid=-kyrux94cc
Dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/5f05b490203f11eb9604df942ee8e443?jfwid=-kyrux946g
Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/6e6df320203f11eb9604df942ee8e443?jfwid=a09v25kdv