Pilietinė Iniciatyva „Gyvybės medis“, skirta Gedulo ir vilties dienai paminėti

medis2021

 

  

  Šiemet, birželio 14 d. minime 80-ąsias pirmųjų trėmimų metines.
SSRS ir Vokietija 1939 metų rugpjūčio 23 d. pasirašė Nepuolimo sutartį. Pagal sutarties slaptuosius protokolus Lietuva pateko į SSRS įtakos sferą. 1940 birželio 15 d. SSRS kariuomenė peržengė Lietuvos sieną. Prasidėjo okupacija.


   1941 metų birželio 14-ąją pradėti masiniai trėmimai truko iki birželio 22-osios. Tai buvo iš anksto suplanuota ir parengta akcija. Trėmimus vykdė specialūs NKVD daliniai. Jiems padėjo beveik visos Lietuvos SSR vidaus reikalų ir valstybės saugumo pajėgos, prokuratūros darbuotojai, sovietinis ir partinis aktyvas.

   Labiausiai nukentėjo inteligentija. Buvo ištremti Lietuvos Respublikos politiniai veikėjai, partijų ir organizacijų vadovai, karininkai, gydytojai, mokytojai, ūkininkai ir jų šeimos. Šiomis dienomis iš Lietuvos buvo deportuota apie 18 tūkst. žmonių. Tremdami žmones, baudėjai elgėsi žiauriai. Tremiamųjų šeimos buvo terorizuojamos, į mėginančius bėgti žmones buvo šaudoma. Į mašinas ar vežimus buvo grūdami seneliai ir naujagimiai, ligoniai ir nėščios moterys.

  Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis, 1940–1953 m. laikotarpiu iš Lietuvos buvo ištremta 131 600 žmonių. Lietuvos gyventojai tremiami ir kalinami buvo beveik visoje SSRS teritorijoje. Ypač daug lietuvių atsidūrė Krasnojarsko krašte, Rešotų lageriuose.

   Birželio 14 d. Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos pradinukai susirinko mokyklos skverelyje pilietinei iniciatyvai „Gyvybės medis“, skirtai Gedulo ir vilties dienai paminėti. Gyvybės medis žmogui suteikia gyvybę, kaip ir kryžius. Tai jungtis tarp žemės ir dangaus. Medis be šaknų, kamieno ar šakų – ne medis. Kaip ir žmogus, atplėštas nuo tėviškės, gimtosios žemės, gyveno viltimi sugrįžti į Lietuvą.  Mokiniai skaitė eilėraščius, ąžuoliuką padabino stilizuotomis trispalvėmis gėlėmis.

   Mokyklos režisierė perskaitė ištraukas iš tremtinių gyvenimo skaudžių prisiminimų. Po to pradinukai žaidė žaidimą „klases“, kurį vaikai mėgo tremtyje.  

                                                                                      Daiva Tručinskienė