^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2021 11 27

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@baranauskas.anyksciai.lm.lt | Įmonės kodas 190047449

 

 

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Specialiojo ugdymo skyrius—daugiafunkcis centras

Kurklių Stepono Kairio skyrius

Pamokų laikas

                 2—4 klasės

1.  8.00—8.45
2.  8.55—9.40
3.  9.50—10.35
4. 11.10—11.50
5. 12.05—12.50 
6. 13.00—13.45 
7. 13.55—14.40

                 5—10klasės

                 1.  8.00—8.45 
                 2.  8.55—9.40 
                 3.  9.50—10.35 
                 4. 10.45—11.30 
                 5. 12.05—12.50 
                 6. 13.00—13.45 
                 7. 13.55—14.40

Paieška svetainėje

Svetainę aplankė

208060

Apie mokyklą

logo1

 Istorija

1980 09 01 mokyklos atidarymas

1992 10 30 suteiktas poeto, vyskupo Antano Baranausko vardas

1994 09 01mokyklai vadovauja direktorė Ona Repečkienė

1995 09 01 įvestas gamtamokslinis profilis

1996 atidengtas tautodailininko J. Tvardausko sukurtas skulptūrinis bareljefas poetui Antanui Baranauskui

1997 09 01 prie mokyklos įkurtas sutrikusio intelekto vaikų ir jaunuolių ugdymo centras

1997–1999 atlikta dalinė renovacija: apšiltinta, pastatyta dujinė katilinė

1997 mokykloje įkurtas rajono Ekologinio švietimo centras

1999 mokykla įtraukta į Lietuvos sveikatą stiprinančią mokyklų tinklą

2000 03 01 mokykla tapo Europos Sąjungos SOCRATES programų, projektų su Austrija, Norvegija, Belgija, Airija, Suomija dalyve

2000 09 01 pradėtas profilinis mokymas

2000 įrengta kompiuterizuota skaitykla

2001 04 19 mokykla tapo UNESCO asocijuotų mokyklų nare

2001 09 01 pradėtas suaugusiųjų mokymas (11-12kl.)

Nuo 2001 09 01 mokykloje įgyvendinama „Mokyklos darbotvarkė 21“: kuriama demokratiška, iniciatyvi ir kūrybinga bendruomenė

Nuo 2004 09 mokykla dalyvauja tarptautinėje gamtamokslinėje GLOBE projektinėje veikloje hidrologinių ir atmosferos tyrimų duomenys yra internetu siunčiami į JAV nacionalinį aeronautikos ir erdvės centrą NASA

Nuo 2005 mokykla dalyvauja projekte „Draugiška mokykla“

2013 mokykla išleido 33 paskutiniąją abiturientų laidą

2013 09 01 mokykla  tampa pagrindine  

Himnas  

  Dainu* dainelę           * dainuoju

Antanas Baranauskas

Dainu dainelę, savo giesmelę,
Apie klapatus, vargelius
Lietuvos krašto, ne teip iš rašto,
Dainu  senųjų žodelius.

Kalnai ant kalnų, ė ant tų kalnų
Kalnai ir maži kalneliai.
Tenai Lietuva per amžius buvo,
Kaip sako mūsų seneliai.
             <... ... ...>

Anykščių miestas, kalnais apriestas,
Pakraščiais Šventos upelės,
Lanko bažnyčią visų ūlyčių
Kasnedėl visi žmonelės.

Giesmėm ir maldom, net klausant saldu,
Bažnyčios mūrus siaudina,
Giesmėm malonės ir dėkavonės
Dievišką širdį griaudina.
            <... ... ...>

Baranauskas A. Rinktinė. Vilnius: Baltos lankos,            1994.P.40 - 43.

 

Bari

DSC00915

 

Viena iš mokyklos naujovių  — BARI prizų įsteigimas. Pavadinimas BARI tiesiogiai siejasi su mūsų mokyklos vardu — esame Baranausko pagrindinė mokykla, todėl ir įsteigti prizai pavadinti BARI. BARI — tai mūsų mokyklos išskirtinis ženklas. Patys mokiniai sukūrė BARI teikimo nuostatus, pagal kuriuos BARI nominantais kasmet tampa 10 mokinių, itin pasižymėjusių savo veikla įvairiose srityse, garsinusių mokyklą rajone, respublikoje ir už jos ribų. Nuostatai patvirtinti 2006-04-03 d. mokinių seniūnų tarybos posėdyje, protokolo Nr.ST-23. Žinoma, daugelis MOKINIŲ išsiskiria ir puikiu mokymusi, ir originaliomis idėjomis, sėkmingu dalyvavimu projektuose, konkursuose, olimpiadose. Tačiau Bari nominantais kasmet  išrenkama tik 10 labiausiai pasižymėjusių, kurie apdovanojami BARI prizais.