Biudžeto vykdymo ataskaitos

2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitos II ketvirtis
Aiškinamasis raštas 2020-II k.
Forma Nr.1 

1.01 Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-II k.

1.01 UC Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-II k.

Pajamos už teikiamas paslaugas 2020-II k.

2.02.02.01 Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-II k.

2.02.02.01 UC Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-II k.

2.02.02.03 Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-II k.

Mokėtinų sumų ataskaita 2020-II k.

 
2020 m. biudžeto vykdymo ataskaitos I ketvirtis

Aiškinamasis raštas
Forma Nr.1

1.01 Biudžeto  vykdymo ataskaita 2020-I k

1.01 UC Biudžeto  vykdymo ataskaita 2020-I k

1.02 Pajamos už teikiamas paslaugas 2020-1k

2.02.02.01 Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-Ik

2.02.02.01 UC Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-Ik

2.02.02.03 Biudžeto vykdymo ataskaita 2020-Ik

Mokėtinos sumos 2020-Ik

 
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitos IV ketvirtis
Aiškinamasis raštas prie 2019-IV k. Biudžeto vykdymo ataskaita
Forma Nr.1
Biudžeto vykd. atask. 1.01 2019-IV k.
Biudžeto vykd. atask. 1.01 UC 2019-IV k.
Pajamos už teikiamas paslaugas 2019-IV k.
Biudžeto vykd. atask. 2.02.02.01 2019-IV k.
Biudžeto vykd. atask. 2.02.02.01 UC 2019-IV k.
Biudžeto vykd. atask. 2.02.02.03 2019-IV k.
Biudžeto vykd. atask. 3.02 2019-IV k.
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019-IV k.
 
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitos III ketvirtis
Aiškinamasis raštas prie 2019-III k. Biudžeto vykdymo ataskaita
Forma Nr.1 2019-III k.
1.01 Biudž.vykd.atask.2019-IIIk.
1.01 UC Biudž.vykd.atask.2019-IIIk.
Pajamos už teikiamas paslaugas 2019-III k.
2.02.02.01 Biudž.vykd.atask.2019-IIIk.
2.02.02.01 UC Biudž.vykd.atask.2019-IIIk.
2.02.02.03 UC Biudž.vykd.atask.2019-IIIk.
3.02 Biudž.vykd.atask.2019-IIIk.
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019-III k.   
 
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitos II ketvirtis

Aiškinamasis raštas prie 2019 IIk. atask.
Forma Nr.1 2019 II k.
Biudžeto vykd.atask.1.01
Biudžeto vykd.atask.1.01 UC
Biudžeto vykd.atask. biudžetinių įstaigų pajamos
Biudžeto vykd.atask.2.02.02.01
Biudžeto vykd.atask.2.02.02.01 UC
Biudžeto vykd.atask.2.02.02.03
Biudžeto vykd.atask.3.02
Mokėtinų gautinų sumų ataskaita 2019 II k
 

 
2019 m. biudžeto vykdymo ataskaitos I ketvirtis

Aškinamasis raštas prie biudž. vykd. atask.

Forma Nr.1

Biudžeto vykdymo ataskaita 1.01

Biudžeto vykdymo ataskaita 1.01 UC

Biudžetinių įstaigų pajamos

Biudžeto vykdymo ataskaita 2.02.02.01

Biudžeto vykdymo ataskaita 2.02.02.01 UC

Biudžeto vykdymo ataskaita 2.02.02.03 UC

Mokėtinos gautinos sumos
 
2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Forma Nr.1

Biudžeto vykdymo ataskaita 1.01

Biudžeto vykdymo ataskaita 1.01 UC

Pajamos už teikiamas paslaugas

Biudžeto vykdymo ataskaita 2.02.02.01

Biudžeto vykdymo ataskaita 2.02.02.01 UC

Biudžeto vykdymo ataskaita 2.02.02.03

Biudžeto vykdymo ataskaita 2.02.02.05

Biudžeto vykdymo ataskaita 3.02

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos III ketvirtis

Forma Nr. 1

Biudž.vykd.atask. 1.01

Biudž.vykd.atask. UC 1.01

Biudž.vykd.atask. 1.02

Biudž.vykd.atask. 2.02.02.01

Biudž.vykd.atask. UC 2.02.02.01

Biudž.vykd.atask. UC 2.02.02.03

Biudž.vykd.atask. optimizav.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos II ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2018-II k.

 Forma Nr.1

Biudžeto vykd. atask.1.01

Biudžeto vykd. atask. UC 1.01

Pajamos už teikiamas paslaugas

Biudžeto vykd.atask.2.02.02.01

Biudžeto vykd. atask.UC 2.02.02.01

Biudžeto vykd. atask. 2.02.02.03

ŠMM lėšos optimizavimui

Mokėtinos sumos 2018-II k.

2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos I ketvirtis

Aiškinamasis raštas
Forma Nr.1
Biudžeto vykdymo ataskaita 1.01
Biudžeto vykdymo ataskaita UC 1.01
Biudžetinių įstaigų pajamos 2018 I k.
Biudžeto vykdymo ataskaita 2.02.02.01
Biudžeto vykdymo ataskaita UC 2.02.02.01
Biudžeto vykdymo ataskaita UC 2.02.02.03

Mokėtinos sumos

 

2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitos I ketvirtis

1.Forma Nr.1 9. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017-I ketv.1
 
2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitos II ketvirtis

Pajamos už teikiamas paslaugas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita1
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita2
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita3
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita4
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita5
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita6
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita7
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita8
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017-II ketv.1
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017-II ketv.2
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017-II ketv.3
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita  2017-II ketv.4

2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitos III ketvirtis

 
2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitos IV ketvirtis

2016 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2016 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

Biudžeto vykd.atask.II k.1

Biudžeto vykd.atask.II k.2

Biudžeto vykd.atask.II k.3

Biudžeto vykd.atask.II k.4

Biudžeto vykd.atask.II k.5

Biudžeto vykd.atask.II k.6

Biudžeto vykd.atask.II k.7

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2016 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaita 2016-IIIk.1
Biudžeto vykdymo ataskaita 2016-IIIk.2
Biudžeto vykdymo ataskaita 2016-IIIk.3
Biudžeto vykdymo ataskaita 2016-IIIk.4
Biudžeto vykdymo ataskaita 2016-IIIk.5
Biudžeto vykdymo ataskaita 2016-IIIk.6
Biudžeto vykdymo ataskaita 2016-IIIk.7
Mokėtinos gautinos sumos 2016-IIIk.

2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitos