Biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos IV ketvirtis

Aiškinamasis raštas

Forma Nr.1

Biudžeto vykdymo ataskaita 1.01

Biudžeto vykdymo ataskaita 1.01 UC

Pajamos už teikiamas paslaugas

Biudžeto vykdymo ataskaita 2.02.02.01

Biudžeto vykdymo ataskaita 2.02.02.01 UC

Biudžeto vykdymo ataskaita 2.02.02.03

Biudžeto vykdymo ataskaita 2.02.02.05

Biudžeto vykdymo ataskaita 3.02

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos III ketvirtis

Forma Nr. 1

Biudž.vykd.atask. 1.01

Biudž.vykd.atask. UC 1.01

Biudž.vykd.atask. 1.02

Biudž.vykd.atask. 2.02.02.01

Biudž.vykd.atask. UC 2.02.02.01

Biudž.vykd.atask. UC 2.02.02.03

Biudž.vykd.atask. optimizav.

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos II ketvirtis

Aiškinamasis raštas 2018-II k.

 Forma Nr.1

Biudžeto vykd. atask.1.01

Biudžeto vykd. atask. UC 1.01

Pajamos už teikiamas paslaugas

Biudžeto vykd.atask.2.02.02.01

Biudžeto vykd. atask.UC 2.02.02.01

Biudžeto vykd. atask. 2.02.02.03

ŠMM lėšos optimizavimui

Mokėtinos sumos 2018-II k.

2018 m. biudžeto vykdymo ataskaitos I ketvirtis

Aiškinamasis raštas
Forma Nr.1
Biudžeto vykdymo ataskaita 1.01
Biudžeto vykdymo ataskaita UC 1.01
Biudžetinių įstaigų pajamos 2018 I k.
Biudžeto vykdymo ataskaita 2.02.02.01
Biudžeto vykdymo ataskaita UC 2.02.02.01
Biudžeto vykdymo ataskaita UC 2.02.02.03

Mokėtinos sumos

 

2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitos I ketvirtis

1.Forma Nr.1 9. Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017-I ketv.1
 
2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitos II ketvirtis

Pajamos už teikiamas paslaugas
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita1
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita2
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita3
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita4
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita5
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita6
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita7
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita8
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017-II ketv.1
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017-II ketv.2
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2017-II ketv.3
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita  2017-II ketv.4

2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitos III ketvirtis

 
2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitos IV ketvirtis

2016 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2016 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

Biudžeto vykd.atask.II k.1

Biudžeto vykd.atask.II k.2

Biudžeto vykd.atask.II k.3

Biudžeto vykd.atask.II k.4

Biudžeto vykd.atask.II k.5

Biudžeto vykd.atask.II k.6

Biudžeto vykd.atask.II k.7

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2016 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaita 2016-IIIk.1
Biudžeto vykdymo ataskaita 2016-IIIk.2
Biudžeto vykdymo ataskaita 2016-IIIk.3
Biudžeto vykdymo ataskaita 2016-IIIk.4
Biudžeto vykdymo ataskaita 2016-IIIk.5
Biudžeto vykdymo ataskaita 2016-IIIk.6
Biudžeto vykdymo ataskaita 2016-IIIk.7
Mokėtinos gautinos sumos 2016-IIIk.

2016 m. biudžeto vykdymo ataskaitos