^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2018 12 19

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@gmail.com | Įmonės kodas 190047449

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Darbo užmokestis

 Mokyklos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius 2017 m. Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

2018 m.

III ketvirtis

eurai

eurai
Direktorius 1 1163 1 1370
Direktoriaus pavaduotojas 2 895 2 875
Mokytojas 46 652 42 645
Logopedas 1 * 1 *
Socialinis pedagogas 1 * 1 *
Specialusis pedagogas 2 646 2 644
Bibliotekininkas 1 * 1 *
Režisierius 1 * 1 *
Psichologas 1 * 1 *
Ūkvedys 1 * 1 *
Mikroautobuso vairuotojas 3 449 3 480
Valytojas 10 380 9 400
Statinių priežiūrosdarbininkas 2 380 2 400
Aplinkos tvarkytojas 2 380 2 400
Raštvedys 1 * 1 *
Sekretorius 1 * 1 *
Vyr. buhalteris 1 * 1 *
Buhalteris 1 * 1 *
Kompiuterių sistemų specialistas 1 * 1 *
Elektrikas 1 * 1 *
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas 1 * 1 *
Mokyklos budėtojas 1 * 1 *
Rūbininkas 1 * 1 *
Mokytojo padėjėjas 3 435

                                                   

 * Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo III skyriaus 18 punktu, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neskelbiamas.

                                                 Informaciją pateikė buhalterė V. Periokienė