^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2020 08 04

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@gmail.com | Įmonės kodas 190047449


Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Darbo užmokestis

Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos darbuotojų vidutinis darbo  užmokestis  neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

2019 m.

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

2020 m.

I ketvirtis

eurai

eurai

Direktorius

1

*

1

*

Direktoriaus pavaduotojas

2

1195

2

1323

Mokytojas

44

899

44

979

Logopedas

1

*

1

*

Socialinis pedagogas

1

*

1

*

Specialusis pedagogas

2

1080

2

1135

Bibliotekininkas

1

*

1

*

Režisierius

1

*

1

*

Psichologas

1

*

1

*

Ūkvedys

1

*

1

*

Mikroautobuso vairuotojas

3

650

3

769

Valytojas

8

555

8

607

Statinių priežiūros

darbininkas

2

555

2

607

Aplinkos tvarkytojas

2

555

2

607

Raštvedys

1

*

1

*

Sekretorius

1

*

1

*

Vyr. buhalteris

1

*

1

*

Buhalteris

1

*

1

*

Kompiuterių sistemų specialistas

1

*

1

*

Elektrikas

1

*

1

*

Pailgintos mokymosi  dienos grupės auklėtojas

2

908

2

933

Mokyklos budėtojas

1

*

1

*

Rūbininkas

1

*

1

*

Mokytojo padėjėjas

5

611

5

759

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo III skyriaus 18 punktu, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)  darbo užmokestis neskelbiamas.

 

Informaciją pateikė buhalterė V. Periokienė