^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2019 02 19

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@gmail.com | Įmonės kodas 190047449

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Darbo užmokestis

 Mokyklos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius 2018 m. Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

2018 m.

IV ketvirtis

eurai

eurai
Direktorius 1 1370 1 1370
Direktoriaus pavaduotojas 2 889 2 882
Mokytojas 46 655 43 718
Logopedas 1 * 1 *
Socialinis pedagogas 1 * 1 *
Specialusis pedagogas 2 653 2 684
Bibliotekininkas 1 * 1 *
Režisierius 1 * 1 *
Psichologas 1 * 1 *
Ūkvedys 1 * 1 *
Mikroautobuso vairuotojas 3 484 3 505
Valytojas 10 400 9 400
Statinių priežiūros darbininkas 2 400 2 400
Aplinkos tvarkytojas 2 400 2 400
Raštvedys 1 * 1 *
Sekretorius 1 * 1 *
Vyr. buhalteris 1 * 1 *
Buhalteris 1 * 1 *
Kompiuterių sistemų specialistas 1 * 1 *
Elektrikas 1 * 1 *
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas 1 * 1 *
Mokyklos budėtojas 1 * 1 *
Rūbininkas 1 * 1 *
Mokytojo padėjėjas 3 449 3 462

                                                   

 * Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo III skyriaus 18 punktu, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis neskelbiamas.

                                                 Informaciją pateikė buhalterė V. Periokienė