^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2020 04 02

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@gmail.com | Įmonės kodas 190047449

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Darbo užmokestis

Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos darbuotojų vidutinis darbo  užmokestis  neatskaičius mokesčių

       

          Pareigybės pavadinimas

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius           2019 m. Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

2019 m.

IV ketvirtis

eurai

         eurai
Direktorius 1 * 1 *
Direktoriaus pavaduotojas 2 1195 2 1282
Mokytojas 44 899 44 963
Logopedas 1 * 1 *
Socialinis pedagogas 1 * 1 *
Specialusis pedagogas 2 1080 2 1080
Bibliotekininkas 1 * 1 *
Režisierius 1 * 1 *
Psichologas 1 * 1 *
Ūkvedys 1 * 1 *
Mikroautobuso vairuotojas 3 650 3 663
Valytojas 8 555 8 555
Statinių priežiūros darbininkas 2 555 2 555
Aplinkos tvarkytojas 2 555 2 555
Raštvedys 1 * 1 *
Sekretorius 1 * 1 *
Vyr. buhalteris 1 * 1 *
Buhalteris 1 * 1 *
Kompiuterių sistemų specialistas 1 * 1 *
Elektrikas 1 * 1 *
Pailgintos mokymosi  dienos grupės auklėtojas 2 908 2 908
Mokyklos budėtojas 1 * 1 *
Rūbininkas 1 * 1 *
Mokytojo padėjėjas 5 611 5 617

* Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo III skyriaus 18 punktu, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)  darbo užmokestis neskelbiamas.

Informaciją pateikė buhalterė V. Periokienė