^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2021 06 17

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@gmail.com | Įmonės kodas 190047449

 

 

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Patyčių prevencija

Specialiojo ugdymo skyrius—daugiafunkcis centras

Kurklių Stepono Kairio skyrius

Pamokų laikas

                 2—4 klasės

1.  8.00—8.45
2.  8.55—9.40
3.  9.50—10.35
4. 11.10—11.50
5. 12.05—12.50 
6. 13.00—13.45 
7. 13.55—14.40

                 5—10klasės

                 1.  8.00—8.45 
                 2.  8.55—9.40 
                 3.  9.50—10.35 
                 4. 10.45—11.30 
                 5. 12.05—12.50 
                 6. 13.00—13.45 
                 7. 13.55—14.40

Paieška svetainėje

Svetainę aplankė

192434

Darbo užmokestis

Anykščių Antano Baranausko pagrindinės mokyklos darbuotojų vidutinis darbo  užmokestis  neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

2020 m.

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

2021 m.

I ketvirtis

eurai

eurai

Direktorius

1

*

1

*

Direktoriaus pavaduotojas

2

1431

2

2117

Mokytojas

42

1021

41

1074

Logopedas

1

*

1

*

Socialinis pedagogas

1

*

1

*

Specialusis pedagogas

2

1135

2

1142

Bibliotekininkas

1

*

1

*

Režisierius

1

*

1

*

Psichologas

1

*

1

*

Ūkvedys

1

*

1

*

Mikroautobuso vairuotojas

3

769

3

843

Valytojas

8

607

8

642

Statinių priežiūros

darbininkas

2

607

2

642

Aplinkos tvarkytojas

2

607

2

642

Raštvedys

1

*

1

*

Sekretorius

1

*

1

*

Vyr. buhalteris

1

*

1

*

Buhalteris

1

*

1

*

Kompiuterių sistemų specialistas

1

*

1

*

Elektrikas

1

*

1

*

Pailgintos mokymosi  dienos grupės auklėtojas

2

933

2

1061

Mokyklos budėtojas

1

*

1

*

Rūbininkas

1

*

1

*

 

 

 

Mokytojo padėjėjas

5

751

5

807

 * Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr.480 patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo III skyriaus 22.3 papunkčiu, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis)  darbo užmokestis neskelbiamas.

  Informaciją pateikė buhalterė A. Žemaitienė