^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2018 06 18

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@gmail.com | Įmonės kodas 190047449

Darbo užmokestis

 Mokyklos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius 2017 m. Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

2018 m.

I ketvirtis

eurai

eurai

Direktorius

1 1163 1 1370

Direktoriaus pavaduotojas

2 895 2 874

Mokytojas

46 652 45 603

Logopedas

1 704 1 702

Socialinis pedagogas

1 738 1 747

Specialusis pedagogas

2 646 2 643

Bibliotekininkas

1 551 1 519

Režisierius

1 256 1 230

Psichologas

1 708 1 722

Ūkvedys

1 640 1 777

Mikroautobuso vairuotojas

3 449 3 469

Valytojas

10 380 10 400

Statinių priežiūros

darbininkas

2 380 2 400

Aplinkos tvarkytojas

2 380 2 400

Raštvedys

1 477 1 624

Sekretorius

1 459 1 565

Vyr. buhalteris

1 732 1 918

Buhalteris

1 459 1 598
Kompiuterių sistemų specialistas 1 441 1 554

Elektrikas

1 412 1 294
Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas 1 651 1 662

Mokyklos budėtojas

1 380 1 400

Rūbininkas

1 380 1 400

Mokytojo padėjėjas

1

434

                                                              Informaciją pateikė buhalterė A. Žemaitienė