^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2021 09 21

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@baranauskas.anyksciai.lm.lt | Įmonės kodas 190047449

 

 

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Specialiojo ugdymo skyrius—daugiafunkcis centras

Kurklių Stepono Kairio skyrius

Pamokų laikas

                 2—4 klasės

1.  8.00—8.45
2.  8.55—9.40
3.  9.50—10.35
4. 11.10—11.50
5. 12.05—12.50 
6. 13.00—13.45 
7. 13.55—14.40

                 5—10klasės

                 1.  8.00—8.45 
                 2.  8.55—9.40 
                 3.  9.50—10.35 
                 4. 10.45—11.30 
                 5. 12.05—12.50 
                 6. 13.00—13.45 
                 7. 13.55—14.40

Paieška svetainėje

Svetainę aplankė

201680

Logopedė

Deimantė Orlovienė 

Orloviene

Logopedo veikla:

  • įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
  • ugdyti sensorinius, motorinius įgūdžius;
  • koordinuoti kalbinio aparato judesius;
  • įveikti  mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
  • turtinti, tikslinti ir aktyvinti mokinių žodyną;
  • ugdyti kalbos gramatinį taisyklingumą;
  • ugdyti ir tobulinti rišliąją kalbą;
  • supažindinti tėvus su mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų priežastimis, korekcinio darbo metodais, teikti metodines konsultacijas darbui namuose su vaiku;
  • esant būtinybei,  mokinius siųsti į PPT ir pas gydytoją specialistą tirti ar gydyti;
  • bendradarbiauti su mokytojais bei teikti jiems metodinę pagalbą, padėti  mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas. 


Darbo laikas:  I, III, IV     10.00–15.05 val.
                        II, V           10.00–14.05 val.   

Savaitės diena Kontaktinės darbo valandos Nekontaktinės darbo valandos •
Pirmadienis 10.45–14.45 10.00–10.40; 14.45–15.05
Antradienis 10.45–13.45 10.00–10.40; 13.45–14.05
Trečiadienis 10.45–14.45 10.00–10.40; 14.45–15.05
Ketvirtadienis 10.45–14.45 10.00–10.40; 14.45–15.05
Penktadienis 10.45–13.45 10.00–10.40; 13.45-14.05
Iš viso per sav. val. 18 val. 5 val.

 

•    Darbų planavimas.
•    Pasirengimas logopedinėms pratyboms.
•    Kalbos ugdymo individualiųjų, pogrupinių ir grupinių programų rengimas.
•    Pagalba mokytojams pritaikant ir individualizuojant bendrąsias ugdymo programas.
•    Metodinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir jų konsultavimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais.
•    Darbas mokyklos VGK (vaiko gerovės komisija).
•    Vidaus audito atlikimas