Logopedė

Deimantė Orlovienė 

Orloviene

Logopedo veikla:

  • įvertinti mokinių kalbos raidos ypatumus, nustatyti kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
  • ugdyti sensorinius, motorinius įgūdžius;
  • koordinuoti kalbinio aparato judesius;
  • įveikti  mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus;
  • turtinti, tikslinti ir aktyvinti mokinių žodyną;
  • ugdyti kalbos gramatinį taisyklingumą;
  • ugdyti ir tobulinti rišliąją kalbą;
  • supažindinti tėvus su mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų priežastimis, korekcinio darbo metodais, teikti metodines konsultacijas darbui namuose su vaiku;
  • esant būtinybei,  mokinius siųsti į PPT ir pas gydytoją specialistą tirti ar gydyti;
  • bendradarbiauti su mokytojais bei teikti jiems metodinę pagalbą, padėti  mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas. 


Darbo laikas:  I, III, IV     10.00–15.05 val.
                        II, V           10.00–14.05 val.   

Savaitės diena Kontaktinės darbo valandos Nekontaktinės darbo valandos •
Pirmadienis 10.45–14.45 10.00–10.40; 14.45–15.05
Antradienis 10.45–13.45 10.00–10.40; 13.45–14.05
Trečiadienis 10.45–14.45 10.00–10.40; 14.45–15.05
Ketvirtadienis 10.45–14.45 10.00–10.40; 14.45–15.05
Penktadienis 10.45–13.45 10.00–10.40; 13.45-14.05
Iš viso per sav. val. 18 val. 5 val.

 

•    Darbų planavimas.
•    Pasirengimas logopedinėms pratyboms.
•    Kalbos ugdymo individualiųjų, pogrupinių ir grupinių programų rengimas.
•    Pagalba mokytojams pritaikant ir individualizuojant bendrąsias ugdymo programas.
•    Metodinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir jų konsultavimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais.
•    Darbas mokyklos VGK (vaiko gerovės komisija).
•    Vidaus audito atlikimas