Mokyklos taryba

Mokyklos tarybos sudėtis 2019—2020 m.m:

Mokiniai Mokytojai Tėvai
Gabija Tylaitė Irena Klimašauskienė Edita Repečkienė
Miglė Kisieliūtė Ilona Strumilienė Daiva Buelė
Marina Prusakova Jūratė Girnienė Auksė Dobrovolskė
Arnas Žukauskas Gintaras Daugėla Žydrė Zlatkuvienė
Skaistė Kirstukaitė Renata Stražinskienė Jurgita Baniūnienė