Giesmių šventė

giesmes

 

 

  Lapkričio 22 d. pagerbiama šv. Cecilija. Cecilija gimė apie 200 m. Romoje. Mirė, manoma, 230 m. lapkričio 22 d. Cecilija buvo kilminga graži romietė, kuri vaikystėje apsikrikštijo, tačiau tėvai ją ištekino už pagonio Valeriano. Vis dėlto Cecilijai pavyko savo vyrą įtikinti tapti krikščioniu. O vėliau ir jo brolį – Tiburcijų.

 

   Jiems visiems trims, prefekto Almachijaus įsakymu, buvo nukirstos galvos. Prieš mirtį ji išdalijo savo turtą vargšams, atvertė dar daugiau žmonių. Popiežius Urbonas I ją palaidojo katakombose greta vyskupų. Šv. Cecilija yra laikoma bažnytinės muzikos, vargonininkų, instrumentų gamintojų, dainininkų, muzikantų ir poetų globėja. Vardas Cecilija reiškia akloji.
  Anykščių parapijos salėje susirinko giesmininkai iš  Debeikių pagrindinės mokyklos, Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos, Antano Baranausko pagrindinės mokyklos, Antano Vienuolio progimnazijos ir Jono Biliūno gimnazijos. Antano Baranausko jaunąsias dainininkes –  2b klasės mergaičių ansamblį ir penktokę Aistę Karčemarskaitę – ruošė muzikos mokytoja Gitana Balčiūnienė. Skaitinius iš Naujojo Testamento skaitė 8b klasės mokinė Elija Jurgelionytė. Skambios giesmės, nuoširdi aplinka visiems susirinkusiems padovanojo nuostabią šventę.
                                                                                           Daiva Tručinskienė