^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2020 09 26

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@gmail.com | Įmonės kodas 190047449


Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Šv. Kazimiero, Lietuvos globėjo, iškilmės

 kazzys

 

 Kovo 4 d. kalendoriuje minima kaip Kazimierinės. Šią dieną 1484 m. mirė LDK ir Lenkijos karalaitis Kazimieras, kilęs iš Lietuvos valdovų Gediminaičių giminės, kurios pradžia siekia XIII a., Jogailos anūkas. Kazimieras buvo labai pamaldus, kuklus, gyveno dorą gyvenimą, daug meldėsi, padėdavo savo tėvui karalystės reikaluose.

 

   Mirė jaunas, susirgęs džiova. Palaidotas buvo Vilniaus katedroje.  Istorijoje minimi karalaičio pomirtiniai apsireiškimai. Vienas iš jų siekia XVI a.  Lietuvių ir lenkų riteriai, dalyvavę 1518 m. Polocko žygyje ir apgultyje, taip pat patyrė Kazimiero pagalbą. Jis pasirodęs sutemose ir nurodęs brastą per Dauguvą. Kazimiero kapas nuolat buvo lankomas maldininkų, kurie tikėjo jo šventumu. Tikintieji prašydavo Kazimiero užtarimo. 1602 m. karalaitį Kazimierą popiežius Klemensas VIII paskelbė šventuoju. Atidarius karstą, per 118 metų nuo mirties palaikai rasti nepasikeitę, netgi skleidę malonų kvapą. Šv. Kazimieras laikomas Lietuvos, Lietuvos jaunimo, amatininkų globėju.
   Šiai datai paminėti Anykščių parapijos salėje vyko viktorina, kurioje dalyvavo Anykščių miesto mokyklų ir Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos moksleivių komandos. Mūsų mokyklai atstovavo 7a ir 5a klasių mokiniai. Komandos atsakinėjo į viktorinos klausimus apie Šv. Kazimierą, rašė laiškus „Šv. Kazimiero laiškas Lietuvai 100- mečio proga“. Mokiniai atliko ir namų darbą: gamino atvirukus, kurie kovo 4 d. buvo išdalinti tikintiesiems pamaldų metu.
                                                                  Mokytoja Daiva Tručinskienė