Dėl 2019–2020 mokslo metų pabaigos

ĮSAKYMAS DĖL 2019 M. RUGPJŪČIO 30 D. DIREKTORIAUS ĮSAKYMO NR. V-134 „DĖL ANYKŠČIŲ ANTANO BARANAUSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (1–4 KLASĖS)

ĮSAKYMAS DĖL 2019 M. RUGPJŪČIO 30 D. DIREKTORIAUS ĮSAKYMO NR. V-134 „DĖL ANYKŠČIŲ ANTANO BARANAUSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (5 –10 KLASĖS)

ĮSAKYMAS DĖL 2019 M. RUGPJŪČIO 30 D. DIREKTORIAUS ĮSAKYMO NR. V-134 „DĖL ANYKŠČIŲ ANTANO BARANAUSKO PAGRINDINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (SPECIALIOJO UGDYMO SKYRIAUS– DAUGIAFUNKCIO CENTRO)