Mokykla prisijungė prie akcijos „Ačiū, Lietuva“

   Birželio 1-oji Vaikų gynimo diena. Tą dieną prasminga prisiminti vaikų teises ir pareigas.
  Vaikai gali sakyti: aš turiu teisę gyventi nieko nebijodamas, aš turiu teisę gyventi su savo mama ir tėveliu, kai aš sergu, man turi būti suteikta medicinos pagalba, aš turiu teisę lankyti darželį ir mokyklą, niekam nevalia manęs mušti, visi vaikai yra svarbūs, aš turiu teisę sakyti tai, ką galvoju, aš turiu teisę žaisti…                              Šiais metais Vaikų gynimo dieną tenka minėti kitaip. Šį kartą dėkoja vaikai.

                                  Akcijos akimirkos

                                                                                                                  Režisierė Alvyra Simanonienė