Pilietinė iniciatyva „Palikti namai”

paliktinamai

 

 

   Birželio 14-ąją sukanka 76 metai nuo pirmųjų masinių trėmimų į Sibirą pradžios. 1940 metų birželio 15 d. pagal Molotovo–Ribentropo slaptuosius protokolus SSRS okupavo Lietuvą. 1941 m. birželio 14 d. 3 val. nakties enkavedistai pradėjo masinius lietuvių areštus. Lietuviai ištisomis šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą.

 

   Per savaitę iš Lietuvos išvežta 17 500  Lietuvos piliečių. Iki šiol tiksliai nenustatyta tikslaus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičiaus. Įvairiose Sibiro vietose tremtiniai buvo verčiami dirbti medkirčių, geležinkelio tiesėjų ir kitus sunkius fizinius darbus. Be to, juos vargino šaltos aplinkos sąlygos, jiems patiems teko statytis būstus. Ypač sunki padėtis buvo ištremtųjų į negyvenamas salas Lenos žiotyse, prie Laptevų jūros. Čia tremtiniai turėjo kone plikomis rankomis statydintis jurtas, žemines, barakus.
   Dauguma tremtinių tvirtina, kad jų šeimoms išgyventi padėjo malda. Birželio 14-oji – ne tik tautos gedulo, bet ir vilties diena. Viltis teikė tremtiniams ir politiniams kaliniams jėgų ir tvirtybės. Antano Baranausko pagrindinės mokyklos bendruomenė vykdė „Paliktų namų" pilietinę akciją. Šis pavadinimas kilo skaitant tremtinių, politinių kalinių atsiminimus. Dailės mokytojos Gailutė Stakienė ir Kristina Striukienė kartu su mokinukais sukūrė paliktų gimtųjų namų vaizdinį. 8b klasės mokiniai skaitė  tekstus apie trėmimą iš Tėvynės.

 

                                                                Istorijos mokytoja  Daiva Tručinskienė