Patyčių ir smurto prevencija

OLWEUS PROGRAMOS PATYČIŲ PREVENCIJOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO PLANAS 

Rekomendacijos mokykloms dėl smurto artimoje aplinkoje atpažinimo kriterijų ir veiksmų, kilus įtarimui dėl galimo smurto artimoje aplinkoje

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO ANYKŠČIŲ ANTANO BARANAUSKO PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE TVARKA

Patyčios

Mokyklos taisyklės prieš patyčias

Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa

Patarimai patyčiose nukentėjusių vaikų tėvams

Patarimai patyčių liudininkų tėvams

Patarimai užgauliotojų tėvams

KUR ANYKŠČIUOSE GALIMA KREIPTIS PAGALBOS, JEIGU VAIKAS VARTOJA PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS