^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2021 04 15

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@gmail.com | Įmonės kodas 190047449

 

 

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Patyčių prevencija

Specialiojo ugdymo skyrius—daugiafunkcis centras

Kurklių Stepono Kairio skyrius

Pamokų laikas

                 2—4 klasės

1.  8.00—8.45
2.  8.55—9.40
3.  9.50—10.35
4. 11.10—11.50
5. 12.05—12.50 
6. 13.00—13.45 
7. 13.55—14.40

                 5—10klasės

                 1.  8.00—8.45 
                 2.  8.55—9.40 
                 3.  9.50—10.35 
                 4. 10.45—11.30 
                 5. 12.05—12.50 
                 6. 13.00—13.45 
                 7. 13.55—14.40

Paieška svetainėje

Svetainę aplankė

186458

Projektas "Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis"

Mūsų mokykla  dalyvauja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo aprūpinimo centro vykdomame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projektu siekiama padidinti bendrojo ugdymo mokyklų mokinių ugdymo kokybę ir pasiekimus, modernizuojant 1-8 klasių mokinių gamtos ir technologinių mokslų tiriamosios bei praktinės veiklos aplinką, patį ugdymo(si) procesą.
Mokykla gavo  priemones, skirtas pasaulio pažinimo dalykui mokyti 1–4 klasėse. Priemonių komplektas sudarytas iš įvairiausių priemonių:  laboratorinių indų, gamtos pažinimo mokymo priemonių,  mikroskopų bei rinkinių mechanikos bandymams atlikti ir kt. Visos  priemonės yra  Gamtos  ir technologinių mokslų kabinete. Čia pasaulio pažinimo pamokos  vyko  pradinėms klasėms.  Kabinete mokytojai ne tik randa priemones, bet ir gali pasirengti tiriamiesiems darbams, kaupti tiriamąją medžiagą, dalytis patirtimi.
Tikimės, kad tai paskatins mokinių susidomėjimą gamtos ir technologiniais mokslais.
Vasaros pradžioje  mokyklą pasiekė ir 5–8 klasėms skirtos gamtos mokslų, technologijų dalykų mokymo priemonės ir įranga.
Svetainėje http://www.vedlys.smm.lt/ parengta metodinė medžiaga mokytojams:  pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.
Projektas įgyvendinamas  Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

rsz projektas

rsz projektas rsz projektas