^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2021 01 28

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@gmail.com | Įmonės kodas 190047449

 

 

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Patyčių prevencija

Specialiojo ugdymo skyrius—daugiafunkcis centras

Kurklių Stepono Kairio skyrius

Pamokų laikas

                 2—4 klasės

1.  8.00—8.45
2.  8.55—9.40
3.  9.50—10.35
4. 11.10—11.50
5. 12.05—12.50 
6. 13.00—13.45 
7. 13.55—14.40

                 5—10klasės

                 1.  8.00—8.45 
                 2.  8.55—9.40 
                 3.  9.50—10.35 
                 4. 10.45—11.30 
                 5. 12.05—12.50 
                 6. 13.00—13.45 
                 7. 13.55—14.40

Paieška svetainėje

Svetainę aplankė

179407

EMILE klasė mokykloje

emile logo court

 

  

EMILE klasė mokykloje

 

 

 Bendrosios nuostatos

 

Vadovaujantis Europos Sąjungos ir Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos užsienio kalbų mokymo politika siekiama, kad kiekvienas pilietis be gimtosios kalbos mokėtų dar dvi užsienio kalbas ir pradėtų jų mokytis nuo ankstyvo amžiaus. 

Mokiniams, kurie nori išmokti prancūzų kalbą, projektas „EMILE klasė", kurį koordinuoja Švietimo ir mokslo ministerija bei remia Prancūzų institutas Lietuvoje, garantuoja kokybišką mokymą. EMILE klasės profilis paremtas integruotu dalyko ir prancūzų kalbos mokymu: vienas ar keli dalykai iš dalies mokomi prancūzų kalba, tai yra pamokoje derinant užsienio ir gimtosios kalbos vartojimą dalyko turiniui išdėstyti. Tokiu būdu mokinys įvaldo dalyko sąvokas abiem kalbomis. Dalyko mokymo trukmė užsienio kalba pamokoje priklauso nuo pamokos tikslų ir gali varijuoti.

 Lietuvos EMILE klasių tinklas jungia apie 950 mokinių iš 20 mokyklų partnerių. Europoje ši metodika plėtojama 30-yje šalių, pagal ją mokosi apie 60 000 jaunuolių prancūzakalbėse klasėse.

Projekto Lietuvoje klipo nuoroda https://www.youtube.com/watch?v=KP2GTlwoG6Q 

Nuo 2014-2015 m.m. diegiamas integruotas istorijos ir matematikos mokymas 7a klasėje.

Projekto EMILE klasė tikslai 

 • Skatinti mokinių motyvaciją mokytis prancūzų kalbos;
 • Gerinti kalbinę kompetenciją ir bendravimo žodžiu įgūdžius;
 • Skatinti domėtis daugiakalbyste;
 • Suteikti žinių apie frankofoniško pasaulio kultūras ir padėti jas suprasti;
 • Lavinti tarpkultūrinio bendravimo įgūdžius;
 • Suteikti galimybių dalyko mokytis įvairiai;
 • Sukurti besimokantiems galimybių dažniau bendrauti prancūzų kalba;
 • Naudoti prancūzų kalbos pamokose DELF-o metodus, pratimų tipus.

 Integruoto dalykų ir prancūzų kalbos mokymo tikslai

 

 • Tobulinti ugdymo institucijos veiklą, diegiant naujas ugdymo formas;
 • Kelti užsienio kalbų mokymosi, mokymo lygį;
 • Panaudoti kalbų mokymą socialinei ir pilietinei integracijai, padedančiai mokiniams sėkmingiau įsilieti į daugiakalbę Europos bendriją;
 • Taikyti įvairias bendravimo ir bendradarbiavimo formas.

Teikiama nauda

 Lingvistinė

 • Daugiau dėmesio tikslinei kalbai;
 • Kalba tampa mokymosi įrankiu ir tai stiprina mokinių motyvaciją;
 • Įgyjamos dalykinės kompetencijos, mokantis gamtos mokslų, istorijos, matematikos prancūzų kalba;
 • Mokant prancūzų kalbos stiprinamos gimtosios kalbos kompetencijos, taikant gretinimo metodą.

Kognityvi

 • Kas atrodo akivaizdu ir suprantama gimtąja kalba, tas yra nesuprantama kita kalba: labiau nei bet kuris kitas metodas, EMILE mokymo procese naudojamos tokios strategijos kaip sąvokų performulavimas, jų paaiškinimas leidžia mokiniui tobulinti kritinį mastymą.
 • Tyrimai, atlikti šalyse, kuriose mokoma EMILE metodu rodo, kad mokinių rezultatai yra identiški, dažnai net aukštesni, nei tų mokinių, kurie mokėsi dalykų viena kalba.

Kultūrinė

 • Galimybė naudotis autentiškais tekstais prancūzų kalba;
 • Kitų pedagoginių tradicijų įnašais praturtintas mokymas;
 • Langas į Prancūzijos ir frankofoniškų šalių kultūrą;
 • Mokinys, kuris mokėsi EMILE būdu, yra labiau pasiruošęs pasinaudoti Europos siūlomomis mobilumo programomis ir pratęsti studijas Prancūzijoje, Belgijoje, Šveicarijoje...

              Projektas „EMILE klasės" Lietuvoje - kokybės garantija

 • Glaudus bendradarbiavimas su Švietimo ir mokslo ministerija, projekto koordinatore ir su vietinėmis mokymo įstaigomis bei Prancūzų institutu Lietuvoje;
 • Prancūzijos ekspertų įnašas įgyvendinant šį projektą;
 • Mokytojai gaunantys kalbinius ir didaktinės kompetencijos tobulinimo mokymus;
 • Pedagoginių projektų vykdymas mokyklose : partnerystė su mokyklomis iš Prancūzijos, dalykų projektai;
 • Sukuriamas mokyklų, dalyvaujančių projekte, tinklas;
 • Programos baigimo patvirtinimas brandos atestate su įrašu „Emile" ir Prancūzijos ambasados Lietuvoje išduotas pažymėjimas.

 

EMILE klasės veikla

 

2013 m. lapkričio mėn. Frankofoniška naktis mokykloje.

2014 m. vasario mėn.  6a kl. dalyvavimas Užgavėnių šventėje Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje.

2014 m. kovo mėn. 6a kl. išvyka į miesto vaikų biblioteką, prancūziškų knygų bei fotografijų parodos lankymas, dalyvavimas pažintinėje viktorinoje.

2014 m. gegužės mėn. 6a kl.išvyka į Anykščių regioninį parką.

2015 m. vasario mėn. 7a kl. ir 7d kl. ir Anykščių Antano Vienuolio progimnazijos mokinių integruota prancūzų kalbos, istorijos ir matematikos viktorina.

2015—2016 m.m. EMILE klasėse mokosi 62 mokiniai: 6b klasėje - 18 mokinių, 7a klasėje - 18 mokinių, 7d - 10 mokinių,  o 8a klasėje - 16 mokinių.  

7a, 7d ir 8a klasėse integruotai mokosi matematikos ( mokytoja J. Vanagienė) ir istorijios ( mokytoja Ž. Loginova).