Psichologė

Vida Repečkaitė

Repeckaite

  Psichologas skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko mokinių įvertinimo duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo vietą derina su mokyklos administracija.

   Psichologo veiklos tikslas – teikti psichologinę pagalbą mokyklos bendruomenei.
Psichologo pagrindiniai uždaviniai – rūpintis mokinių psichine sveikata ir tinkamų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
    Mokyklos psichologo veikla yra kompleksinė, apima šias kryptis:
konsultavimo: pagrindinė psichologo veiklos kryptis;
psichologinio įvertinimo: konsultavimo tikslais reikalingų duomenų apie mokinio psichologines problemas gavimas, remiantis psichologiniais metodais;
tyrimo: reikalui esant, atliekami psichologiniai tyrimai:
psichologinio švietimo: tėvų, pedagogų ir kitų su mokinio ugdymu susijusių asmenų švietimas aktualiais psichologijos klausimais;
psichologinių problemų prevencija: psichologinių problemų prevencijos poreikio, prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.
    Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai:
mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
prašo mokinio tėvai (globėjai);
mokinys siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų) sutikimą;
prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jei tėvai nesirūpina vaiku.
    Kas gali kreiptis psichologinės pagalbos?
Visi mokyklos mokiniai, jų tėvai (globėjai), pedagogai.
Į psichologą galima kreiptis, jei kyla mokymosi sunkumų, bendravimo problemų su tėvais, pedagogais, bendraamžiais, yra kitų problemų, kurias sunku savarankiškai išspręsti, mokinys jaučiasi vienišas, nesuprastas. 

Konsultacijos teikiamos 6 kabinete

Savaitės    diena Darbo laikas Kontaktinis darbo laikas (tiesioginis darbas su psichologinės pagalbos gavėjais) Nekontaktinis darbo laikas* Pietų laikas
Pirmadienis
7.00–12.00
13.00–18.00
 8.00–12.00 7.00–8.00
13.00–18.00
 
 12.00–13.00
Antradienis  13.00–18.00
 13.00–17.00
 17.00–18.00
 
Trečiadienis 7.00–12.00
13.00–18.00
 8.00–12.00  7.00–8.00
13.00–18.00
 12.00–13.00
Ketvirtadienis  13.00–18.00
 
 13.00–17.00  17.00–18.00  
Penktadienis 7.00–12.00
13.00–18.00
 8.00–12.00  7.00–8.00
13.00–18.00
 12.00–13.00
Iš viso per savaitę val. sk. 40 val. 20 val.    20 val.  

 Ruošimasis konsultacijoms (supervizuojamų atvejų aprašymas).
Ruošimasis paskaitoms, užsiėmimas.
Mokinių įvertinimo, psichologinių tyrimų duomenų tvarkymas.
Rekomendacijų, planų rengimas.
Prevencinių programų dokumentų tvarkymas.
Profesinės kvalifikacijos tobulinimas.