^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2020 08 04

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@gmail.com | Įmonės kodas 190047449


Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Seniūnų taryba

   Seniūnų taryba — nuolat veikianti institucija, kurios struktūrą, veiklos nuostatus svarsto mokinių susirinkimas, tvirtina mokyklos direktorius.  Seniūnų taryba renkama vieneriems metams, remiantis demokratiniais rinkimų principais.  Seniūnų tarybos posėdžiai vyksta kiekvieną pirmadienį po 3 pamokų.

 

Seniūnų tarybos valdyba

Pirmininkas                                  Arnas Žukauskas 
Pavaduotojas                                Skaistė Kirstukaitė
Sekretorius                                   Gabija Petniūnaitė
Kultūrinis masiniai renginiai         Kornelija Navikaitė
                                                   Vilma Vizbaraitė
Pilietiškumo ugdymas, akcijos          Miglė Kisieliūtė
                                                   Gustė Šmigelskaitė

 

Klasė Seniūno (ės) vardas, pavardė Pavaduotojo (os) vardas, pavardė Klasės auklėtojas (a)
5a Amelija Dapkutė Tėja Misiūnaitė  R. Stažinskienė
5b Andrėja Kavaliauskaitė Justinas Buelis  D. Nefienė
6a Adrija Juodelytė Kamilė Dilytė  G. Balčiūnienė
6b Kotryna Laskauskaitė Emilija Kviecinskaitė  J. Dapkuvienė
7a Matas Gražys Ineta Bruzdeilinaitė  D. Tručinskienė
7b Miglė Kisieliūtė Gustė Šmigelskaitė R. Meliūnienė
8a Arnas Žukauskas Kipras Vėbra  S. Banienė
8b Gabija Petniūnaitė Skaistė Kirstukaitė B. Čielienė
9a Ilma Kasperūnaitė Gintarė Bytautaitė  J. Girnienė
9b Viktorija Purlytė Lukas Vilutis  R. Bikelienė
10 Kornelija Navikaitė Vilma Vizbaraitė  R. Kacevičienė