^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2018 08 19

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@gmail.com | Įmonės kodas 190047449

Seniūnų taryba

   Seniūnų taryba — nuolat veikianti institucija, kurios struktūrą, veiklos nuostatus svarsto mokinių susirinkimas, tvirtina mokyklos direktorius.  Seniūnų taryba renkama vieneriems metams, remiantis demokratiniais rinkimų principais.  Seniūnų tarybos posėdžiai vyksta kiekvieną pirmadienį po 3 pamokų.

 

Seniūnų tarybos valdyba

Gabrielė Bartkutė              Seniūnų tarybos valdybos pirmininkas
Smiltė  Bajorinaitė             Seniūnų tarybos valdybos pirmininko pavaduotoja
Agnė Lebedevaitė              Sekretorė
Anželika Zlatkutė               Kultūriniai, masiniai renginiai
Agnė  Šaltenytė                 Pilietiškumo ugdymas, akcijos
Monika Žilinskaitė              Pilietiškumo ugdymas, akcijos 

    

Seniūnų tarybos nuostatai

 5—10 klasių seniūnų taryba

Eil.

Nr.

Klasė Seniūno(ės) vardas, pavardė Pavaduotojo(os) vardas,
pavardė
Klasės auklėtojas (a)
1. 5a Gabija Tylaitė Matas Gražys D. Tručinskienė
2. 5b Luknė Navikaitė Karolis Motiejūnas R. Mieliūnienė
3. 6a Laura Matiukaitė Arnas Žukauskas S. Banienė
4. 6b Gabija Januškevičiūtė Skaistė Kirstukaitė B.Čielienė
5. 7a Smiltė Bajorinaitė Anželika Zlatkutė R. Stražinskienė
6. 7b Raminta Matulionytė Elija Jurgelionytė J. Girnienė
7. 7c Ugnė Genytė Martyna Limbaitė D. Nefienė
8. 8a Agnė Šaltenytė Julija Rimkutė R. Kacevičienė
9. 8b Agnė Lebedevaitė

Kamilė Devenytė
Gabija Kviklytė

G. Balčiūnienė
10. 9 Tomas Gasparėnas Liudas Ilčiukas R. Bikelienė
11. 10 Gabrielė Bartkutė Monika Žilinskaitė V. Žemaitytė