^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2018 08 19

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@gmail.com | Įmonės kodas 190047449

Spec. pedagogai

Ilona Strumilienė

 

Strumiliene

Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – didinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo(si) veiksmingumą, siekiant mokinio asmeninės pažangos.
Darbo kryptys:
•    Specialiųjų ugdymos(si) poreikių tyrimas, įvertinimas;
•    Pagalba įsisavinant nesuprantamą mokomąją medžiagą;
•    Pagalba vaikui įsitraukiant į ugdymo ir ugdymosi procesą;
•    Sutrikusių funkcijų lavinimas;
•    Tėvų, mokytojų bei kitų su vaiku susijusių asmenų švietimas specialiosios pagalbos teikimo klausimais.
Pagrindinė darbo forma – specialios pamokos ( individualios, pogrupinės, grupinės) 1–5 klasių mokiniams.

Darbo laikas:  Kabineto Nr. 4

Savaitės diena Kontaktinis darbo laikas. Nekontaktinis darbo laikas.*
Pirmadienis 8.00-12.00 -
Antradienis 8.00-11.00
12.00-13.00
11.00-12.00 ( 1 val.)
Trečiadienis - -
Ketvirtadienis 8.00-13.00

13.00-13.30- pietų pertrauka.

13.30-17.30 ( 4 val.)

Penktadienis 8.00-13.00 -
Iš viso per sav. val. 18 val. 5        val.    

 
*  Pasirengimas spec. pratyboms.
*  Pagalba mokytojams pritaikant ir individualizuojant bendrąsias ugdymo programas.
* Metodinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir jų konsultavimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais.
* Darbas mokyklos VGK (vaiko gerovės komisija).
* Konsultavimasis kitose mokymosi įstaigose, bendradarbiavimas su kolegomis.
* Dalyvavimas konferencijose, seminaruose, kursuose.
* Metodinių medžiagų kaupimas, paruošimas, atnaujinimas.

Birutė Tretjakova

   Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – didinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo(si) veiksmingumą, siekiant mokinio asmeninės pažangos.
Darbo kryptys:
•    Specialiųjų ugdymos(si) poreikių tyrimas, įvertinimas;
•    Pagalba įsisavinant nesuprantamą mokomąją medžiagą;
•    Pagalba vaikui įsitraukiant į ugdymo ir ugdymosi procesą;
•    Sutrikusių funkcijų lavinimas;
•    Tėvų, mokytojų bei kitų su vaiku susijusių asmenų švietimas specialiosios pagalbos teikimo klausimais.
Pagrindinė darbo forma – specialios pamokos ( individualios, pogrupinės, grupinės) 6–10 klasių mokiniams

Darbo laikas: Kabineto Nr. 31

Savaitės diena Kontaktinis darbo laikas
  • Nekontaktinis darbo laikas.
Pirmadienis 8.00–10.00 14.00–15.00 ( 1 val.)
Antradienis 8.00–9.00, 10.00–13.00

9.00–10.00 ( 1 val.)

Pietų pertrauka 13.00 – 13.30

13.30–14.30 (1 val.)

Trečiadienis 8.00–11.00 14.00–15.00 (1 val.)
Ketvirtadienis 8.00–14.00 -
Penktadienis 8.00–11.00 13.05–14.05 (1 val.)
Iš viso valandų per savaitę 18 val. 5 val.

•    Pasirengimas spec. pratyboms.
•    Pagalba mokytojams pritaikant ir individualizuojant Bendrąsias ugdymo programas.
•    Metodinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir jų konsultavimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais.
•    Darbas mokyklos VGK ( vaiko gerovės komisija).
•    Konsultavimas kitose ugdymosi įstaigose, bendravimas su kolegomis.
•    Dalyvavimas konferencijose, seminaruose, kursuose.
•    Metodinių priemonių kaupimas