^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2021 11 27

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@baranauskas.anyksciai.lm.lt | Įmonės kodas 190047449

 

 

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Specialiojo ugdymo skyrius—daugiafunkcis centras

Kurklių Stepono Kairio skyrius

Pamokų laikas

                 2—4 klasės

1.  8.00—8.45
2.  8.55—9.40
3.  9.50—10.35
4. 11.10—11.50
5. 12.05—12.50 
6. 13.00—13.45 
7. 13.55—14.40

                 5—10klasės

                 1.  8.00—8.45 
                 2.  8.55—9.40 
                 3.  9.50—10.35 
                 4. 10.45—11.30 
                 5. 12.05—12.50 
                 6. 13.00—13.45 
                 7. 13.55—14.40

Paieška svetainėje

Svetainę aplankė

208061

Spec. pedagogai

Ilona Strumilienė

 

Strumiliene

Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – didinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo(si) veiksmingumą, siekiant mokinio asmeninės pažangos.
Darbo kryptys:
•    Specialiųjų ugdymos(si) poreikių tyrimas, įvertinimas;
•    Pagalba įsisavinant nesuprantamą mokomąją medžiagą;
•    Pagalba vaikui įsitraukiant į ugdymo ir ugdymosi procesą;
•    Sutrikusių funkcijų lavinimas;
•    Tėvų, mokytojų bei kitų su vaiku susijusių asmenų švietimas specialiosios pagalbos teikimo klausimais.
Pagrindinė darbo forma – specialios pamokos ( individualios, pogrupinės, grupinės) 1–5 klasių mokiniams.
Darbo laikas:  Kabineto Nr. 101

Savaitės diena Kontaktinis darbo laikas. Nekontaktinis darbo laikas.*
Pirmadienis 8.00-14.00

7.30-8.00 
14.00-16.00

Antradienis 8.00-14.00

7.30-8.00 

14.00-16.00
(1 val. nuotolinis darbas)

 

Trečiadienis - (4 val. nuotolinis darbas)
Ketvirtadienis 8.00-14.00
Penktadienis - -
Iš viso per sav. val. 18 val. 5  val.     

 

*  Pagalba mokytojams pritaikant ir individualizuojant bendrąsias ugdymo programas.
* Metodinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir jų konsultavimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais.
* Darbas mokyklos VGK (vaiko gerovės komisija).
* Konsultavimasis kitose mokymosi įstaigose, bendradarbiavimas su kolegomis.
* Dalyvavimas konferencijose, seminaruose, kursuose.
* Metodinių medžiagų kaupimas, paruošimas, atnaujinimas.

  

Birutė Tretjakova

   Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – didinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo(si) veiksmingumą, siekiant mokinio asmeninės pažangos.
Darbo kryptys:
•    Specialiųjų ugdymos(si) poreikių tyrimas, įvertinimas;
•    Pagalba įsisavinant nesuprantamą mokomąją medžiagą;
•    Pagalba vaikui įsitraukiant į ugdymo ir ugdymosi procesą;
•    Sutrikusių funkcijų lavinimas;
•    Tėvų, mokytojų bei kitų su vaiku susijusių asmenų švietimas specialiosios pagalbos teikimo klausimais.
Pagrindinė darbo forma – specialios pamokos ( individualios, pogrupinės, grupinės) 6–10 klasių mokiniams

Darbo laikas: Kabineto Nr. 31

Savaitės diena Kontaktinis darbo laikas
  • Nekontaktinis darbo laikas
Pirmadienis 8.00 – 10.00 -
Antradienis - -
Trečiadienis

  9.00 – 14.00

 8.00 –9.00 (1 val.)

14.30–15.30 (1 val.)

 (2 val. nuotolinis darbas)

Ketvirtadienis   8.00 – 14.00

14.30 –15.30 (1val.)

 (2 val. nuotolinis darbas)

Penktadienis  8.00 – 13.00

13.30 –15.30 (2val.)

 ( 1 val. nuotolinis darbas)

Iš viso valandų per savaitę 18 val. 10 val.

•    Pasirengimas spec. pratyboms.
•    Pagalba mokytojams pritaikant ir individualizuojant Bendrąsias ugdymo programas.
•    Metodinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir jų konsultavimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais.
•    Darbas mokyklos VGK ( vaiko gerovės komisija).
•    Konsultavimas kitose ugdymosi įstaigose, bendravimas su kolegomis.
•    Dalyvavimas konferencijose, seminaruose, kursuose.
•    Metodinių priemonių kaupimas.