Spec. pedagogai

Ilona Strumilienė

 

Strumiliene

Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – didinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo(si) veiksmingumą, siekiant mokinio asmeninės pažangos.
Darbo kryptys:
•    Specialiųjų ugdymos(si) poreikių tyrimas, įvertinimas;
•    Pagalba įsisavinant nesuprantamą mokomąją medžiagą;
•    Pagalba vaikui įsitraukiant į ugdymo ir ugdymosi procesą;
•    Sutrikusių funkcijų lavinimas;
•    Tėvų, mokytojų bei kitų su vaiku susijusių asmenų švietimas specialiosios pagalbos teikimo klausimais.
Pagrindinė darbo forma – specialios pamokos ( individualios, pogrupinės, grupinės) 1–5 klasių mokiniams.

Darbo laikas:  Kabineto Nr. 4

Savaitės diena Kontaktinis darbo laikas. Nekontaktinis darbo laikas.*
Pirmadienis 8.00-13.00 13.00-13.30  (0.5 val.)
Antradienis

8.00-9.00

10-13.00

9.00-10.00

13.00-13.30  (1.5)

Trečiadienis - -
Ketvirtadienis 8.00-13.00 13.00-16.00  (3 val.)
Penktadienis 8.00-12.00 -
Iš viso per sav. val. 18 val. 5  val.     

*  Pasirengimas spec. pratyboms.
*  Pagalba mokytojams pritaikant ir individualizuojant bendrąsias ugdymo programas.
* Metodinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir jų konsultavimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais.
* Darbas mokyklos VGK (vaiko gerovės komisija).
* Konsultavimasis kitose mokymosi įstaigose, bendradarbiavimas su kolegomis.
* Dalyvavimas konferencijose, seminaruose, kursuose.
* Metodinių medžiagų kaupimas, paruošimas, atnaujinimas.

  

Birutė Tretjakova

   Specialiosios pedagoginės pagalbos tikslas – didinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo(si) veiksmingumą, siekiant mokinio asmeninės pažangos.
Darbo kryptys:
•    Specialiųjų ugdymos(si) poreikių tyrimas, įvertinimas;
•    Pagalba įsisavinant nesuprantamą mokomąją medžiagą;
•    Pagalba vaikui įsitraukiant į ugdymo ir ugdymosi procesą;
•    Sutrikusių funkcijų lavinimas;
•    Tėvų, mokytojų bei kitų su vaiku susijusių asmenų švietimas specialiosios pagalbos teikimo klausimais.
Pagrindinė darbo forma – specialios pamokos ( individualios, pogrupinės, grupinės) 6–10 klasių mokiniams

Darbo laikas: Kabineto Nr. 31

Savaitės diena Kontaktinis darbo laikas
  • Nekontaktinis darbo laikas.
Pirmadienis 8.00–11.40 12.00–12.45 (1 val.)
Antradienis 8.00–12.45
 
Trečiadienis 8.55–12.45 8.00–8.45 (1 val.)
Ketvirtadienis 8.00–12.45 12.55–13.40 (1 val.)
Penktadienis   8.00–9.40 (2 val.)
Iš viso valandų per savaitę 18 val. 5 val.

•    Pasirengimas spec. pratyboms.
•    Pagalba mokytojams pritaikant ir individualizuojant Bendrąsias ugdymo programas.
•    Metodinės pagalbos teikimas mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir jų konsultavimas specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais.
•    Darbas mokyklos VGK ( vaiko gerovės komisija).
•    Konsultavimas kitose ugdymosi įstaigose, bendravimas su kolegomis.
•    Dalyvavimas konferencijose, seminaruose, kursuose.
•    Metodinių priemonių kaupimas.