^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2019 02 19

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@gmail.com | Įmonės kodas 190047449

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Tėvams

SPRENDIMAS Nr. 1-TS-15 DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

SPRENDIMAS DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO MOKYKLŲ MOKINIŲ IR VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ GYVENTOJŲ VEŽIOJIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Sprendimas už vaikų išlaikymą

20 dienų valgiaraščiai:

6–10 metų vaikams

11 m. ir vyresnių metų vaikams

 

  Informuojame, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. pasikeitė valstybės remiamų pajamų dydis (VRP): nuo 102 Eur padidėjo  iki 122 Eur.  Šis rodiklis apsprendžia teisę į  socialinę paramą mokiniams. Mokinys turi teisę į nemokamus pietus, jei vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (183 Eur), o atitikus sąlygas, nustatytas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-94  patvirtinto tvarkos aprašo 5.2.1 – 5.2.6 papunkčiuose, ir kai VRP yra  mažesnės nei 2 VRP dydžiai (244 Eur). Negavę nemokamo maitinimo dėl per didelių pajamų, gali kreiptis iš naujo. Atitikus nustatytas sąlygas, bus skirtas nemokamas maitinimas iki mokslo metų pabaigos.

 

MAITINIMO KAINOS, PIRKIMAI

1–4 klasėms vienai dienai 1.45€
1–4 klasėms penkioms dienoms 7.25€
5–10 klasėms vienai dienai 1.56€
5–10 klasėms penkioms dienoms 7.80€

 

 

Uniformų gamintojas
Uniformų skalės
Uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas

Naudinga nuoroda apie tabaką, alkoholį ir narkotikus

 

   Patyčios

Mokyklos taisyklės prieš patyčias

Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa

Patarimai patyčiose nukentėjusių vaikų tėvams

Patarimai patyčių liudininkų tėvams

Patarimai užgauliotojų tėvams

 

KUR ANYKŠČIUOSE GALIMA KREIPTIS PAGALBOS, JEIGU VAIKAS VARTOJA PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS

 

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Lankstinukas — „Baranausko talentai“
 

  PRADINIO UGDYMO  ORGANIZAVIMAS

2018–2019 m. m. prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d., baigiasi 2019 m. rugpjūčio 31 d.; Ugdomasis procesas pradedamas 2018 m. rugsėjo 3 d., baigiamas 2019 m. birželio 7 d.;

Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 35 savaitės (175 ugdymo dienos); Mokyklos tarybos sprendimu ugdymo procesas organizuojamas trimestrais:

pirmas trimestras: rugsėjo 3 d.–lapkričio 30 d. (60 ugdymo dienų),

antras trimestras: gruodžio 3 d.–kovo 15 d. (61 ugdymo diena),

trečias trimestras: kovo 18 d.–birželio 7 d. (54 ugdymo dienos).

Atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2018-10-29 2018-11-02
Žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 2019-01-02
Žiemos 2019-02-18 2019-02-22
Pavasario (Velykų) 2019-04-23 2019-04-26

Vasaros:1-4 klasės

2019-06-10

2019-08-31

     PAGRINDINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Ugdymo proceso trukmė 5–10 klasių mokiniams 185 ugdymo dienos;

Ugdymosi procesas pagal pagrindinio ugdymo programą mokyklos tarybos sprendimu  organizuojamas trimestrais. Nustatoma tokia trimestrų trukmė:
pirmas trimestras: rugsėjo 3 d.–lapkričio 30 d.,
antras trimestras: gruodžio 3 d.–kovo 15 d.,
trečias trimestras: kovo 18 d.–birželio 21 d.

Mokinių atostogos:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2018-10-29 2018-11-02
Žiemos (Kalėdų) 2018-12-27 2019-01-02
Žiemos 2019-02-18 2019-02-22
Pavasario (Velykų) 2019-04-23 2019-04-26

Vasaros:

5–10 klasės

2019-06-22

2019-08-31