^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2018 08 19

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@gmail.com | Įmonės kodas 190047449

Tėvams

 SPRENDIMAS DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO MOKYKLŲ MOKINIŲ IR VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ GYVENTOJŲ VEŽIOJIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Sprendimas už vaikų išlaikymą

15 dienų valgiaraštis 6–10 metų vaikams ir  11 m. ir vyresnių metų vaikams 

 

  Informuojame, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. pasikeitė valstybės remiamų pajamų dydis (VRP): nuo 102 Eur padidėjo  iki 122 Eur.  Šis rodiklis apsprendžia teisę į  socialinę paramą mokiniams. Mokinys turi teisę į nemokamus pietus, jei vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (183 Eur), o atitikus sąlygas, nustatytas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-94  patvirtinto tvarkos aprašo 5.2.1 – 5.2.6 papunkčiuose, ir kai VRP yra  mažesnės nei 2 VRP dydžiai (244 Eur). Negavę nemokamo maitinimo dėl per didelių pajamų, gali kreiptis iš naujo. Atitikus nustatytas sąlygas, bus skirtas nemokamas maitinimas iki mokslo metų pabaigos.

 

MAITINIMO KAINOS, PIRKIMAI

1–4 klasėms vienai dienai 1.06€
1–4 klasėms penkioms dienoms 5.30€
5–10 klasėms vienai dienai 1.06€
5–10 klasėms penkioms dienoms 5.30€

 

 

Uniformų gamintojas
Uniformų skalės
Uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas

Naudinga nuoroda apie tabaką, alkoholį ir narkotikus

 

   Patyčios

Mokyklos taisyklės prieš patyčias

Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa

Patarimai patyčiose nukentėjusių vaikų tėvams

Patarimai patyčių liudininkų tėvams

Patarimai užgauliotojų tėvams

 

KUR ANYKŠČIUOSE GALIMA KREIPTIS PAGALBOS, JEIGU VAIKAS VARTOJA PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS

 

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Lankstinukas — „Baranausko talentai“
 

  PRADINIO UGDYMO  ORGANIZAVIMAS

Ugdomasis procesas pradedamas 2017 m. rugsėjo 1 d., baigiamas 2018 m. gegužės 31 d.;

vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 34 savaitės (170 ugdymo dienų); Mokyklos tarybos sprendimu ugdymo procesas organizuojamas trimestrais:

pirmas trimestras: rugsėjo 1 d. — lapkričio 30 d.,

antras trimestras: gruodžio 1 d. — kovo 9 d.,

trečias trimestras: kovo 12 d. — gegužės 31 d.

Atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2017-10-30 2017-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03
Žiemos 2018-02-19 2018-02-23
Pavasario (Velykų) 2018-04-03 2018-04-06

Vasaros:
1-4 klasės

2018-06-01

2018-08-31

 

     PAGRINDINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Ugdymo proceso trukmė 5–10 klasių mokiniams 181 ugdymo diena.
Ugdymosi procesas pagal pagrindinio ugdymo programą mokyklos tarybos sprendimu  organizuojamas trimestrais. Nustatoma tokia trimestrų trukmė:
pirmas trimestras: rugsėjo 1 d. — lapkričio 30 d.,
antras trimestras:  gruodžio 1 d. — kovo 9 d.,
trečias trimestras : kovo 12 d. — birželio 15 d.
Atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2017-10-30 2017-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2017-12-27 2018-01-03
Žiemos 2018-02-19 2018-02-23
Pavasario (Velykų) 2018-04-03 2018-04-06

Vasaros:
5-10 klasės

2018-06-16

2018-08-31