Tėvams

„Tėvų linijos" darbo laikas
Tėvų linija 1

  Į „Tėvų liniją“ pasitarti įvairiais vaikų auklėjimo klausimais nemokamu telefono numeriu 8 800 900 12 jau galima skambinti ne tik vakarais, bet ir dieną – nuo 11 iki 13 val.
Toks konsultacijų telefonu laikas pasirinktas neatsitiktinai. „Mažylių tėvams patogiau pasikalbėti, kai jie dieną miega, o dirbantys galės ramiai paskambinti pietų pertraukos metu. Vakarinis laikas išlieka toks pats (17-21 val.), nes kai iš darbų, mokyklos, darželio į namus grįžę namiškiai susitinka, neretai jie būna pavargę ir suirzę. O tai išprovokuoja konfliktines situacijas, kurias sunkiau ramiai išspręsti“, - pastebi „Tėvų linijos“ vadovė, Paramos vaikams centro psichologė Jūratė Baltuškienė.
Kartais tėvams pakanka tik nesudėtingo praktinio patarimo, pavyzdžiui, kaip nuraminti verkiantį kūdikį ar motyvuoti vaiką mokytis, susitvarkyti kambarį, mažiau žaisti kompiuterinių žaidimų. Taip pat tėvams reikia padėti nusiraminti, kad lengviau susivaldytų konfliktinėje situacijoje, ir patarti, kaip išspręsti sudėtingas problemas: kai šeima skiriasi, vaikas vartoja alkoholį, smurtauja ar negrįžta į namus.
Skirtingai nuo kitų pagalbos linijų, kurios remiasi savanoriška veikla, „Tėvų linijoje“ dirba tik profesionalūs Paramos vaikams centro psichologai, todėl čia skambinama ir išsikalbėti, nusiraminti, ir sužinoti konkrečių patarimų dėl bendravimo su vaikais.
Anoniminės ir nemokamos konsultacijos teikiamos telefonu 8 800 900 12 darbo dienomis nuo 11 iki 13 val. ir nuo 17 iki 21 val.
„Tėvų linija“ – Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos kampanijos „Už saugią Lietuvą“ dalis, finansuojama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendinama VšĮ „Paramos vaikams centras“. Daugiau informacijos – www.tevulinija.lt

SPRENDIMAS Nr. 1-TS-86 DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PARAMOS MOKINIO REIKMENIMS ĮSIGYTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

PRIĖMIMO Į ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

SPRENDIMAS Nr. 1-TS-15 DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

SPRENDIMAS DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO MOKYKLŲ MOKINIŲ IR VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ GYVENTOJŲ VEŽIOJIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Sprendimas už vaikų išlaikymą

ĮSAKYMAS „DĖL VIENOS DIENOS VIENAM MOKINIUI NEMOKAMAM MAITINIMUI SKIRIAMO LĖŠŲ, SKIRTŲ ĮSIGYTI MAISTO PRODUKTUS, DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS NR. 1-TS-283 ,,DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO MOKYKLŲ MOKINIŲ IR VAIKŲ GLOBOS ĮSTAIGŲ GYVENTOJŲ VEŽIOJIMO IR VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ PAGAL PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS, FIZINIO PAJĖGUMO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

20 dienų valgiaraščiai:

6–10 metų vaikams

11 m. ir vyresnių metų vaikams

 

  Informuojame, kad nuo 2018 m. sausio 1 d. pasikeitė valstybės remiamų pajamų dydis (VRP): nuo 102 Eur padidėjo  iki 122 Eur.  Šis rodiklis apsprendžia teisę į  socialinę paramą mokiniams. Mokinys turi teisę į nemokamus pietus, jei vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 VRP (183 Eur), o atitikus sąlygas, nustatytas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-94  patvirtinto tvarkos aprašo 5.2.1 – 5.2.6 papunkčiuose, ir kai VRP yra  mažesnės nei 2 VRP dydžiai (244 Eur). Negavę nemokamo maitinimo dėl per didelių pajamų, gali kreiptis iš naujo. Atitikus nustatytas sąlygas, bus skirtas nemokamas maitinimas iki mokslo metų pabaigos.

 

MAITINIMO KAINOS, PIRKIMAI

1–4 klasėms vienai dienai 2,28 €
1–4 klasėms penkioms dienoms 11,40 €
5–10 klasėms vienai dienai 2,28 €
5–10 klasėms penkioms dienoms 11,40 €

 

 

Uniformų gamintojas
Uniformų skalės
Uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas

Naudinga nuoroda apie tabaką, alkoholį ir narkotikus

 

   Patyčios

Mokyklos taisyklės prieš patyčias

Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa

Patarimai patyčiose nukentėjusių vaikų tėvams

Patarimai patyčių liudininkų tėvams

Patarimai užgauliotojų tėvams

 

KUR ANYKŠČIUOSE GALIMA KREIPTIS PAGALBOS, JEIGU VAIKAS VARTOJA PSICHOAKTYVIĄSIAS MEDŽIAGAS

 

TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

Lankstinukas — „Baranausko talentai“
 

  PRADINIO UGDYMO  ORGANIZAVIMAS

         2019–2020 m. m. prasideda 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiasi 2020 m. rugpjūčio 31 d.;

 Ugdomasis procesas pradedamas 2019 m. rugsėjo 2 d., baigiamas 2020 m. birželio 9 d.;

vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 35 savaitės (175 ugdymo dienos); Mokyklos tarybos sprendimu ugdymo procesas organizuojamas trimestrais:

pirmas trimestras: rugsėjo 2 d.–lapkričio 29 d. (60 ugdymo dienų),

antras trimestras: gruodžio 2 d.–kovo 13 d. (59 ugdymo dienos),

trečias trimestras: kovo 16 d.–birželio 9 d. (56 ugdymo dienos).

atostogų trukmė kalendorinėmis dienomis:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2019-10-28 2019-10-31
Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23 2020-01-03
Žiemos 2020-02-17 2020-02-21
Pavasario (Velykų) 2020-04-14 2020-04-17

Vasaros:

1-4 klasės

2020-06-10

2020-08-31

pamokų trukmė: 1-oje klasėje pamokos trukmė – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min.; pamokų pradžia 8.00 val.;   

 

 PAGRINDINIO UGDYMO  ORGANIZAVIMAS 
Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso

pabaiga

Ugdymo proceso

trukmė savaitėmis

5–10 06-23 37

ugdymo proceso trukmė 5–10 klasių mokiniams 185 ugdymo dienos;
mokykla dirba penkias dienas per savaitę;
Ugdymosi procesas pagal pagrindinio ugdymo programą mokyklos tarybos sprendimu organizuojamas trimestrais.
Nustatoma tokia trimestrų trukmė:

pirmas trimestras: rugsėjo 2 d.–lapkričio 29 d.,

antras trimestras: gruodžio 2 d.–kovo 13 d.,

trečias trimestras: kovo 16 d.–birželio 23 d.

Mokinių atostogos:

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2019-10-28 2019-10-31
Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23 2020-01-03
Žiemos 2020-02-17 2020-02-21
Pavasario (Velykų) 2020-04-14 2020-04-17
Vasaros: 2020-06-24 2020-08-31