Nacionalinis piešinių konkursas „Mes užaugome laisvi“

konkursaspat

 

 

    Nacionalinio piešinių konkurso „Mes užaugome laisvi“, skirto Laisvės gynėjų dienai, tikslas – padėti jaunajai kartai suvokti Laisvės vertę. Konkursu siekiama paskatinti mokinius pažinti ir pasirinkta menine raiška atspindėti praeities ir dabarties sąsajas, puoselėti Tėvynės meilės, atsakomybės už savo tautą ir valstybę, tautinės savigarbos jausmą, kuriant tapybines, grafines, mišrios technikos kompozicijas, ieškoti apgintos laisvės įprasminimo. Konkursas yra meninio ir kultūrinio ugdymo projekto „Mus moko patirtis ir praeitis“ dalis.

 

 


    Konkursui savo darbus siuntė mūsų centro mokiniai Ignas Kaulinis, Kęstutis Grincevičius, Ausmantas Žūtautas, Gabrielė Markauskaitė ir Gerda Dedelytė. Jiems talkino spec. pedagogės Laimutė Gališankienė ir Eglė Milaknienė bei auklėtojos Meilutė Laskauskienė ir Nida Raščiūtė. Visi konkurso dalyviai – mokiniai ir mokytojai – buvo apdovanoti DMA padėkos raštais.

                                                                  Spec.pedagogė Eglė Milaknienė ir auklėtoja Nida Raščiūtė