2 – 5 klasių mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių,dailyraščio konkursas

Dailyraščio konkurso „Daili plunksnelė“ nuostatai

Dailyraščio konkurso „Dailioji plunksnelė" tekstai
2 priedas
3 priedas