^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2021 11 27

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@baranauskas.anyksciai.lm.lt | Įmonės kodas 190047449

 

 

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Specialiojo ugdymo skyrius—daugiafunkcis centras

Kurklių Stepono Kairio skyrius

Pamokų laikas

                 2—4 klasės

1.  8.00—8.45
2.  8.55—9.40
3.  9.50—10.35
4. 11.10—11.50
5. 12.05—12.50 
6. 13.00—13.45 
7. 13.55—14.40

                 5—10klasės

                 1.  8.00—8.45 
                 2.  8.55—9.40 
                 3.  9.50—10.35 
                 4. 10.45—11.30 
                 5. 12.05—12.50 
                 6. 13.00—13.45 
                 7. 13.55—14.40

Paieška svetainėje

Svetainę aplankė

208063

Ugdymo karjerai centras


KOORDINATORIUS — mokytoja Jūratė Girnienė
 
Ugdymo karjerai koordinatorius mokinius ir tėvus konsultuoja  antradieniais nuo 13.00–14.30 val.(individualios konsultacijos)
 
Konsultacijos vyksta 208 kabinete. 
 
Ugdymo karjerai centro tikslas:
 Sudaryti sąlygas mokiniams ugdyti karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir /ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš  mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
 
Uždaviniai:
 Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 Teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
 Padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 Teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas;
 Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, įtakojančias karjerai.
 
Ugdymo karjerai darbo grupė:
 
Ugdymo karjerai koordinatorė - Jūratė Girnienė 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Irena Klimašauskienė
Soc. pedagogė - Audronė Bieliauskienė
Informatikos mokytoja - Nerija Širvelienė
 

Ugdymo karjerai koordinatorė teikia individualias ir grupines konsultacijas, bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų, profesinių mokyklų atstovais ir kitomis organizacijomis, padeda klasių vadovams pasiruošti klasių valandėlėms apie profesijas.