^ Į viršų
facebook

Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

2020 08 04

Anykščiai S. Nėries g. 5 LT – 29145 baranausko.mok@gmail.com | Įmonės kodas 190047449


Anykščių Antano Baranausko pagrindinė mokykla

Ugdymo karjerai centras


KOORDINATORIUS — mokytoja Jūratė Girnienė
 
Ugdymo karjerai koordinatorius mokinius ir tėvus konsultuoja  antradieniais nuo 12.00—13.30 val.(individualios konsultacijos)
 
Konsultacijos vyksta 208 kabinete. 
 
Ugdymo karjerai centro tikslas:
 Sudaryti sąlygas mokiniams ugdyti karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir /ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš  mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
 
Uždaviniai:
 Ugdyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
 Teikti individualias ir grupines ugdymo karjerai konsultacijas;
 Padėti rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 Teikti informaciją apie švietimo sistemą, priėmimo taisykles ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas;
 Sudaryti mokiniams galimybes pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, įtakojančias karjerai.
 
Ugdymo karjerai darbo grupė:
 
Ugdymo karjerai koordinatorė - Jūratė Girnienė 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Irena Klimašauskienė
Soc. pedagogė - Audronė Bieliauskienė
Psichologė - Vida Repečkaitė 
Informatikos mokytoja - Nerija Širvelienė
 

Ugdymo karjerai koordinatorė teikia individualias ir grupines konsultacijas, bendradarbiauja ir organizuoja susitikimus su aukštųjų, profesinių mokyklų atstovais ir kitomis organizacijomis, padeda klasių vadovams pasiruošti klasių valandėlėms apie profesijas.