Vaiko gerovės komisija

1.Gintaras Daugėla, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, pirmininkas;
2. Ilona Strumilienė, mokyklos spec. pedagogė, pavaduotoja;
3. Vilma Tartilienė, vokiečių kalbos mokytoja, sekretorė;
4. Irena Klimašauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
5. Vida Repečkaitė, mokyklos psichologė;
6. Audronė Bieliauskienė, mokyklos soc. pedagogė;
7. Deimantė Orlovienė, mokyklos logopedė;
8. Birutė Tretjakova, spec. pedagogė;
9. Asta Kalinauskienė, specialiojo ugdymo skyriaus–daugiafunkcio centro vedėja.